اخبار برگزیده

مقامات عالیرتبه چه کشورهایی برای اولین بار به تهران سفر کردند؟

نقشه

در طول فعالیت دولت یازدهم ،مقامات عالی رتبه تعداد قابل توجهی از کشورها در سطوح مختلف به همراه هیات های سیاسی و اقتصادی به کشورمان سفر کرده‌اند که برخی از این مقامات برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی و یا حتی برقراری روابط دوجانبه به تهران سفر کرده اند و تعدادی از آن‌ها نیز بعد از وقفه‌ای طولانی ایران را به عنوان مقصد سفر دیپلماتیک خود انتخاب د.

 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مقامات عالیرتبه چه کشورهایی برای اولین بار به تهران سفر کردند؟

مقامات عالیرتبه چه کشورهایی برای اولین بار به تهران سفر کردند؟

مقامات عالیرتبه چه کشورهایی برای اولین بار به تهران سفر کردند؟

 


منبع این نوشته : منبع